Skip to the content

News

(R)EVOLUTIE BINNEN DE BELGISCHE MAATSCHAP. NIEUWE VERPLICHTINGEN.

Bij Wet van 15 april 2018 werd het Belgisch ondernemingsrecht op een aantal vlakken gewijzigd. Deze wetswijziging heeft ook belangrijke gevolgen voor de voormalige ‘burgerlijke maatschap’. Voortaan zal de maatschap als een “onderneming” worden beschouwd met de daar bijhorende verplichtingen.

(R)Evolution in the Belgian civil law partnership landscape. What’s new?

The Act of 15 April 2018 reforms Belgian business laws in many aspects, with important consequences for civil law partnerships. Moving forward, these civil law partnerships will be considered as 'enterprises' with all the corresponding obligations thereof.

How can we help?

Discover our expertise