Skip to the content

News

The transposition of the Shareholders’ Rights Directive and the first adaptions of the BCC

While the new Companies’ and Associations’ Code (BCC) has been applicable to new companies and associations since 1 May 2019, amendments to certain provisions are foreseen.

De omzetting van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn en de eerste aanpassingen van het WVV

Hoewel het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 mei 2019 van toepassing is op nieuwe vennootschappen en verenigingen, zijn er wijzigingen van sommige bepalingen voorzien.

Financial Regulatory Update - November 2019

Our Financial Regulatory Update for November 2019 is now available. With these updates, K law aims to make your life a little easier by flagging relevant regulatory developments per sector.

Ligt er dit jaar een kerstcadeau of een schenking onder de boom?

De grens tussen "een geschenk" en "een schenking" is niet altijd even duidelijk. Het verschil tussen beiden is nochtans cruciaal op burgerlijk en fiscaal vlak.

RV in strijd met EU-recht: terugvordering buiten normale verjaringstermijn

Filip Soetaert en Charlotte Vandepitte hebben een artikel geschreven inzake de terugvordering van roerende voorheffing die in strijd met het EU recht werd geïnd door de Belgische Staat.

K law assists Delbar in the acquisition of Premium Motors Tournai and Carrosserie de l’Escaut

K law successfully assists Delbar Tournai and Carrosserie Delbar, in the closing of the acquisition of Premium Tournai SPRL and Carrosserie de l’Escaut SA in Tournai and Froyennes.

How can we help?

Discover our expertise