Skip to the content

News

Changements importants dans le droit environnemental

Des changements importants sont intervenus dans le droit environnemental, tant en Région flamande qu’en Région bruxelloise. En Flandre, les principaux changements concernent l’approche des infractions urbanistiques et l’optimisation du rendement territorial assorti d’un assouplissement de la procédure de délivrance des permis. A Bruxelles, les délais d’octroi des permis ont été raccourcis.

Belangrijke wijzigingen in het omgevingsrecht

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het omgevingsrecht. In Vlaanderen gaat het om nieuwe regels over de handhaving van stedenbouwkundige inbreuken en een optimalisering van het ruimtelijk rendement met een soepelere vergunningsprocedure. Brussel werkt aan kortere vergunningstermijnen.

Bescherming bedrijfsgeheimen. Eindelijk een wettelijk kader.

Het effectief en efficiënt beschermen van bedrijfsgeheimen of knowhow was tot voor kort geen sinecure. Er bestond immers in het Belgisch recht geen algemeen wettelijk kader voor. Dit verandert...

Protection of trade secrets. Finally a legal framework.

The effective and efficient protection of trade secrets or know-how was quite challenging until recently, as there was no general legal framework for the protection of trade secrets in Belgian law.

Posting of workers: New EU rules approved

On June 21, 2018, the European Council of Ministers of Work formally approved the revision of Directive 96/71/EC on the posting of workers in the framework of the provision of services (hereafter: Posting of Workers Directive).

K law & KPMG host M&A Event, Leuven

On 5 June, K law and KPMG hosted an event at the Faculty Club in Leuven where Professor Koenraad Debackere, General Manager KU leuven, discussed his vision on the spin off activity of the University of Leuven: Where do the University and private partners meet? From start-up and onwards.

How can we help?

Discover our expertise