Skip to the content

News

Mobiliteitsbudget

Naast de 'cash-for-car'-regeling heeft de Belgische regering de Wet betreffende de Invoering van het Mobiliteitsbudget goedgekeurd, die op 1 maart 2019 in werking treedt.

The new Belgian company code is adopted

On 28 February 2019 the new Belgian Company Code was approved by the Belgian Parliament and will have a significant impact on the Belgian corporate landscape.

The Limosa notification duty for self-employed foreign workers: at last restricted to the risk sectors

In Belgium, a notification duty exists for foreign employees and self-employed workers not subjected to the Belgian social security, also known as the Limosa notification duty.

Tax Flash - Vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit: Komt uw woning in aanmerking?

Komt uw woning in aanmerking? 

Zoals u ongetwijfeld weet, betaalt u jaarlijks belasting op het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die u in eigendom heeft. Het kadastraal inkomen is de fictieve waardering van het gemiddelde netto-inkomen dat het onroerend goed geacht wordt tijdens één jaar op te brengen voor de eigenaar. Maar wat als dat onroerend goed niets heeft ‘opgebracht’ omdat het leegstond?

(R)Evolution in the Belgian civil law partnership landscape. What’s new?

The Act of 15 April 2018 reforms Belgian business laws in many aspects, with important consequences for civil law partnerships. Moving forward, these civil law partnerships will be considered as 'enterprises' with all the corresponding obligations thereof.

(R)EVOLUTIE BINNEN DE BELGISCHE MAATSCHAP. NIEUWE VERPLICHTINGEN.

Bij Wet van 15 april 2018 werd het Belgisch ondernemingsrecht op een aantal vlakken gewijzigd. Deze wetswijziging heeft ook belangrijke gevolgen voor de voormalige ‘burgerlijke maatschap’. Voortaan zal de maatschap als een “onderneming” worden beschouwd met de daar bijhorende verplichtingen.

How can we help?

Discover our expertise