Skip to the content

News

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’?

In het geval van een no-deal Brexit, heeft uw vennootschap al de nodige voorbereidingen getroffen met betrekking tot uw intellectuele eigendomsrechten?

To Opt-In or not To Opt-in? That is the question

On 1 January 2020 the new Belgian Company Code will apply to all existing companies. A company can however apply the BCC as early as 1 May 2019 by modifying its bylaws.

To Opt-In or not To Opt-in? That is the question

Elke bestaande vennootschap kan evenwel vrijwillig beslissen om het WVV al vanaf 1 mei 2019 door middel van een statutenwijziging toe te passen. Wat houdt dit nu concreet in?

Opt In ou pas : telle est la question

Toute société existante pourra toutefois décider d’appliquer le CSA dès le 1er mai 2019 moyennant une modification de ses statuts (faculté de “Opt In”).

Financial Regulatory Update - March 2019

With these updates, K law aims to make your life a little easier by flagging relevant regulatory developments per sector. Because we understand that managing regulatory change is a major business issue in itself.

Zijn uw handelsovereenkomsten klaar voor de BREXIT?

Een no-deal scenario zal een ernstige impact hebben op Belgische ondernemingen die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk economische activiteiten uitoefenen.

How can we help?

Discover our expertise