Skip to the content

Sociale verkiezingen 2020: belangrijke update m.b.t. COVID-19

Blauwe banner

Op dinsdag 24 maart 2020 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hun consensus over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure vanaf dag X+36 officieel bevestigd.

De lopende verkiezingsprocedures mogen dus vanaf dag X+36 ‘bevroren’ worden. Op donderdag 23 april 2020 werd in het Parlement de “wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie” gestemd. De wet heeft een retroactieve werking vanaf 17 maart 2020. De wettekst betreft een omzetting van het advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de Nationale Arbeidsraad. Een Koninklijk Besluit moet de nieuwe verkiezingsdata en de modaliteiten van de herstart van de verkiezingsprocedure wel nog vastleggen.

Concreet kunnen we hierover al volgende belangrijke zaken meedelen:

  • Alle stappen van de procedurekalender worden vanaf dag X + 36, minstens tot na de zomer van 2020 uitgesteld. Dit betekent dat u voorlopig nog niet hoeft over te gaan tot: het aanplakken van kandidatenlijsten (X+40), de samenstelling van de stembureaus, het opmaken of overhandigen van oproepingsbrieven.

  • Wanneer u minstens één kandidatenlijst heeft ontvangen moet de verkiezingsprocedure opgeschort worden vanaf dag X+36. Dit is ook het geval wanneer er slechts één kandidaat is.

  • Wanneer u voor geen enkele personeelscategorie een kandidatenlijst heeft ontvangen mag de verkiezingsprocedure volledig stopgezet worden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Eventuele beroepen tegen de stopzetting van de procedure, zullen pas worden ingediend na de schorsing van de procedure.

  • De werknemers die op de kandidatenlijst van 2016 stonden alsmede de werknemers die in 2016 verkozen zijn, blijven van hun bescherming genieten tot de installatie van de nieuw verkozen organen. De werknemers die op de kandidatenlijst van 2020 staan genieten eveneens van de voornoemde ontslagbescherming vanaf dag X-30.

  • Zolang er geen nieuwe overlegorganen opgericht zijn, blijven de huidige verder functioneren. Gezien de geldende maatregelen, moet de werkgever ervoor zorgen dat de informatie en consultatie van de overlegorganen op een digitale wijze kan gebeuren en dat vergaderingen in de mate van het mogelijke via een elektronisch communicatiemiddel worden georganiseerd.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft met betrekking tot de organisatie van de sociale verkiezingen of de impact van de corona-crisis hierop

Share this

How can we help?

Discover our expertise