Skip to the content

De fiscale aftrek van interesten in het kader van de finaliteitsvoorwaarde

De fiscale aftrek van interesten in het kader van de finaliteitsvoorwaarde

In navolging van het hof van beroep te Gent oordeelt ook het hof van beroep te Antwerpen (in een echter zeer feitelijk gemotiveerd arrest) dat de aftrek van interesten van een lening, die werd aangegaan bij een verbonden vennootschap teneinde een kapitaalvermindering en/of een dividenduitkering te financieren, geweigerd moet worden.

  • Bekijk de publicatie hier

Latest Publications

Share this

How can we help?

Discover our expertise