Skip to the content

Update regarding articles 186, 187 and 188 of the Belgian Companies’ Code

Christophe Piette has written the update regarding articles 186, 187 and 188 of the Belgian Companies’ Code. The update has been published in “Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer”. The articles deal with the powers of the liquidator and can be consulted the jura website.

Latest Publications

Share this

How can we help?

Discover our expertise