Skip to the content

Administrative and Public publications

Indexation: Publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette

The costs for publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette are indexed each year as from the 1st of March.

This year, with effect from 1 March 2018, costs for publication in the Annexes of the Belgian Official Gazette are established as follows (published in the Belgian Official Gazette of February 14, 2018):

Privacy, ook voor uw onderneming vanaf nu een aandachtspunt?

De Europese Unie heeft op 14 april van vorig jaar een akkoord bereikt over de nieuwe zogenaamde “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna “AVG” of beter bekend onder haar Engelse benaming “GDPR”).

Deze verordening zal in werking treden in alle Europese lidstaten op 25 mei 2018 en verandert de manier waarop ondernemingen met persoonsgegevens moeten omgaan op drastische wijze.

Royal decree as legal basis for the use of drones: ready for takeoff?

Remote Piloted Aircrafts (R.P.A.), better known as ‘drones’ are the technological reality of today. In order to face the legal issues related to the use of ‘R.P.A.’s’, a Royal Decree regulating their use, was issued on 10 April 2016 (Belgian Official Gazette of 15 April 2016), and entered into force on 25 April 2016.

Click here for the Royal Decree or read the full article for details.

Indexation costs for publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette

The costs for publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette are indexed each year as from the 1st of March. This year with effect as per March 1, 2016, costs for publication in the Annexes of the Belgian Official Gazette, are established as follows (published in the Belgian Official Gazette of February 2, 2016)...

Only-onceprincipe: onbekend maakt onbemind

Het principe van de unieke gegevensinzameling (only-onceprincipe) werd door de wet van 5 mei 2014 op algemene wijze ingevoerd in de werking van de federale overheidsinstanties. Jonathan De Landsheere licht dit beginsel en het belang ervan toe in een bijdrage die verschenen is in aflevering 336 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 17 februari 2016. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

How can we help?

Discover our expertise