Skip to the content

Vlaamse Ministerraad

Het voorontwerp van Vlaams huurdecreet: what’s new?

De Vlaamse Ministerraad keurde op 14 juli 2017 een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het “Huurdecreet”).

Share this

How can we help?

Discover our expertise