Skip to the content

Verklaring van behoud

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert

De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd.

Share this

How can we help?

Discover our expertise