Skip to the content

Syndicus

Belangrijke nieuwigheden in de mede-eigendom

Het wetsontwerp van 5 februari 2018 beoogt de wettelijke regels omtrent mede-eigendom, die dateren van 1994 en 2010, te moderniseren onder meer in het licht van de technologische vooruitgang.

Verplichte inschrijving van de syndicus door vereniging mede-eigenaars vanaf 1 april 2017

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017, zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens van haar syndicus te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Verdere professionalisering van het beroep ‘syndicus’

Sinds 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van haar syndicus te publiceren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Share this

How can we help?

Discover our expertise