Skip to the content

Pandrecht

Wetsontwerp met betrekking tot inwerkingtreding van het pandregister ingediend

Op 4 november 2016 diende de federale regering een wetsontwerp in “houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen”.

Share this

How can we help?

Discover our expertise