Skip to the content

no-deal brexit

As the Brexit-clock keeps ticking, what will happen to your IP rights in case of a ‘hard Brexit’?

With a ‘hard Brexit’ still possible, have you already taken the necessary steps to protect your intellectual property rights in the event of a ‘no-deal’ Brexit?

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’?

In het geval van een no-deal Brexit, heeft uw vennootschap al de nodige voorbereidingen getroffen met betrekking tot uw intellectuele eigendomsrechten?

Zijn uw handelsovereenkomsten klaar voor de BREXIT?

Een no-deal scenario zal een ernstige impact hebben op Belgische ondernemingen die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk economische activiteiten uitoefenen.

De arbeids- en sociale zekerheidsrechtelijke impact van een no-deal brexit

Een no-deal brexit houdt belangrijke risico’s in op vlak van arbeidsmigratie en sociale zekerheid. Is uw onderneming voldoende voorbereid op een vertrek van het VK zonder akkoord?

Share this

How can we help?

Discover our expertise