Skip to the content

Mede-eigendom

Belangrijke nieuwigheden in de mede-eigendom

Het wetsontwerp van 5 februari 2018 beoogt de wettelijke regels omtrent mede-eigendom, die dateren van 1994 en 2010, te moderniseren onder meer in het licht van de technologische vooruitgang.

Share this

How can we help?

Discover our expertise