Skip to the content

KMO

Hervorming wet kmo-financiering: weer stap in de goede richting

Net voor het zomerreces heeft de regering-Michel een hervorming goedgekeurd van de wet-Laruelle over de toegang tot financiering voor kmo’s.

Wetgeving en fiscaliteit. Ook dat is E-Commerce. - Online Retailer

Zowel grote multina- tionals als KMO’s en start-ups zien meer en meer de oppor- tuniteiten die e-commerce voor hun onderneming kan bieden, niet alleen in een B2C kader...

Share this

How can we help?

Discover our expertise