Skip to the content

Huurovereenkomsten

Follow the leader – na Vlaanderen ook in Wallonië een regime voor korte handelshuur

Op 28 maart 2018 werd het Decreet van 15 maart 2018 betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek (hierna het “Waalse pop-updecreet”) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Na dematerialisering huurcontracten nu ook digitalisering faillissementsdossier

Vanaf 1 april 2017 wordt het startschot gegeven voor het nieuwe digitaal platform “Centraal Register Solvabiliteit” (Regsol).

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2016: Dematerialisering van huurcontracten

Zoals altijd begint men het nieuwe jaar met goede voornemens. Zo moet ook de FOD Financiën gedacht hebben bij de lancering op 1 januari 2017 van de registratiemogelijkheid voor onderhandse huurovereenkomsten via de MyRent-Software. 

Share this

How can we help?

Discover our expertise