Skip to the content

Hof van Beroep

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap

Volgens recente rechtspraak kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor illegale software binnen de onderneming.

RV in strijd met EU-recht: terugvordering buiten normale verjaringstermijn

Filip Soetaert en Charlotte Vandepitte hebben een artikel geschreven inzake de terugvordering van roerende voorheffing die in strijd met het EU recht werd geïnd door de Belgische Staat.

Share this

How can we help?

Discover our expertise