Skip to the content

Hervormingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanuit een sociaalrechtelijk oogpunt

Alexis Ceuterick, Delphine Folens en Kirsten Van de Steen hebben een artikel geschreven over de sociaalrechtelijke gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert

De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd.

Hervorming wet kmo-financiering: weer stap in de goede richting

Net voor het zomerreces heeft de regering-Michel een hervorming goedgekeurd van de wet-Laruelle over de toegang tot financiering voor kmo’s.

Share this

How can we help?

Discover our expertise