Skip to the content

Handelsvestigingen

Vlaams Decreet betreffende Integraal Handelsvestigingsbeleid: nodeloze versnippering of beleidsruimte

Het Vlaams Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (hierna: ‘het Decreet’) werd op 29 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Share this

How can we help?

Discover our expertise