Skip to the content

Grensoverschrijdende samenwerking

Wijziging socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdende tewerkstelling

Bepaalde personen die reeds voordien grensoverschrijdend waren tewerkgesteld, konden evenwel gedurende een periode van maximum tien jaar onderworpen blijven aan de oude regels. Het is deze overgangsperiode die afloopt op 30 april 2020, wat een belangrijke impact kan hebben op bepaalde tewerkstellingssituaties.

Veel uitdagingen voor Vlaamse coördinator grensoverschrijdende samenwerking

De Vlaamse regering heeft het mandaat verlengd dat de West-Vlaamse gouverneur vervult als coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Share this

How can we help?

Discover our expertise