Skip to the content

Gesplitste aankoop

Gesplitste aankoop: meer duidelijkheid van de Vlaamse overheid

Een gesplitste aankoop, waarbij de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een onroerend goed aan andere partijen worden toegewezen, is een techniek die al lang gangbaar is in het kader van successieplanning.

Share this

How can we help?

Discover our expertise