Skip to the content

Erfbelasting

Ligt er dit jaar een kerstcadeau of een schenking onder de boom?

De grens tussen "een geschenk" en "een schenking" is niet altijd even duidelijk. Het verschil tussen beiden is nochtans cruciaal op burgerlijk en fiscaal vlak.

Gesplitste aankoop: meer duidelijkheid van de Vlaamse overheid

Een gesplitste aankoop, waarbij de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een onroerend goed aan andere partijen worden toegewezen, is een techniek die al lang gangbaar is in het kader van successieplanning.

Share this

How can we help?

Discover our expertise