Skip to the content

Covid-19

The Belgian DPO’s response to COVID-19

Given the topical issue of COVID-19 and its impact on data protection, the Belgian Data Protection Authority published guidelines to provide clarification.

K.B. nr. 15: procedurele en juridische ademruimte voor ondernemingen in moeilijkheden door COVID-19

Tijdelijk moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen van schuldeisers wordt verlengd tot 17 juni 2020, maar kan uitzonderlijk worden opgeheven.

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt en het KB van 9 april 2020

In het licht van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19, is het belangrijk dat elke Belgische vennootschap nadenkt over de impact op haar onderneming.

Financial Regulatory Update – COVID-19 measures, 2 April 2020

This is a special Financial Regulatory Update with regard to the COVID-19 regulatory measures taken to date.

Share this

How can we help?

Discover our expertise