Skip to the content

Coronavirus

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt en het KB van 9 april 2020

In het licht van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19, is het belangrijk dat elke Belgische vennootschap nadenkt over de impact op haar onderneming.

Financial Regulatory Update – COVID-19 measures, 2 April 2020

This is a special Financial Regulatory Update with regard to the COVID-19 regulatory measures taken to date.

Coronavirus disease (COVID-19): Impact on commercial contracts

This article covers the impact of the Coronavirus disease (COVID-19) on the execution of commercial contracts.

COVID-19: impact op commerciële contracten

Dit artikel onderzoekt de impact van COVID-19 (het coronavirus) op commerciële contracten.

Share this

How can we help?

Discover our expertise