Skip to the content

BWRO

Belangrijke wijzigingen in het omgevingsrecht

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het omgevingsrecht. In Vlaanderen gaat het om nieuwe regels over de handhaving van stedenbouwkundige inbreuken en een optimalisering van het ruimtelijk rendement met een soepelere vergunningsprocedure. Brussel werkt aan kortere vergunningstermijnen.

Share this

How can we help?

Discover our expertise