Skip to the content

Aandelen

Taks op de omzetting van toonderaandelen vernietigd door het Grondwettelijk Hof

Met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder werden alle houders van effecten aan toonder verplicht om hun toondereffecten uiterlijk tegen 31 december 2013...

Share this

How can we help?

Discover our expertise