Skip to the content

News

Zijn uw handelsovereenkomsten klaar voor de BREXIT?

Een no-deal scenario zal een ernstige impact hebben op Belgische ondernemingen die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk economische activiteiten uitoefenen.

“30BIS” AANGEPAST VANAF 1 APRIL 2019

Voortaan geldt de bijzondere regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden ook voor de sector ‘levering van stortklaar beton’.

‘30BIS’ ADAPTÉ À PARTIR DU 1er AVRIL 2019

Désormais, le régime particulier de responsabilité solidaire des dettes sociales et fiscales s'appliquera également au secteur ‘livraison de béton prêt à l'emploi’.

Data flows tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in het geval van een ‘no deal’-Brexit

Op heden is het risico dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie vanaf 30 maart 2019 verlaat zonder meer, bestaande, tenzij de termijn van 29 maart 2019 zou worden uitgesteld of er alsnog een akkoord (zgn. Brexit-deal) zou gesloten worden tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Data flows between the EU and the UK in case of a No-Deal Brexit

Should the UK leave the EU without a deal what happens to the flow of data between the EU and the UK? Guidance from the European Data Protection Board (EDPB) brings some clarity.

De arbeids- en sociale zekerheidsrechtelijke impact van een no-deal brexit

Een no-deal brexit houdt belangrijke risico’s in op vlak van arbeidsmigratie en sociale zekerheid. Is uw onderneming voldoende voorbereid op een vertrek van het VK zonder akkoord?

How can we help?

Discover our expertise