Skip to the content

News

Belgian DPA issues guidance on Direct Marketing

The Belgian Data Protection Agency publishes guidance on direct marketing; a term that has not been defined in the General Data Protection Regulation.

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap

Volgens recente rechtspraak kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor illegale software binnen de onderneming.

Which restrictions can you impose on your distributors?

As a supplier, you might rely on third parties (distributors) to sell your products domestically or abroad. Which conditions are you allowed to impose?

Welke beperkingen mag u opleggen aan uw distributeurs?

Als leverancier doet u misschien beroep op distributeurs om uw producten te verkopen. Welke voorwaarden mag u precies aan hen opleggen?

Financial Regulatory Update - December 2019 & January 2020

Our Financial Regulatory Update for December 2019 & January 2020 is now available. With these updates, K law aims to make your life a little easier by flagging relevant regulatory developments per sector. Because we understand that managing regulatory change is a major business issue in itself.

Inwerkingtreding WVV – aandachtspunten voor de BV(BA)

In dit artikel gaan we kort in op de impact van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen op de besloten vennootschap, de voormalige “BVBA”.

How can we help?

Discover our expertise