Skip to the content

News

Follow the leader – na Vlaanderen ook in Wallonië een regime voor korte handelshuur

Op 28 maart 2018 werd het Decreet van 15 maart 2018 betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek (hierna het “Waalse pop-updecreet”) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

K law assists Vaessen Industries in the sale of Vasco Group to Arbonia

K law has assisted Vaessen Industries in the preparation, negotiation and closing of the sale of Vasco Group to Arbonia.

GDPR research by The Legal 500

The new Global Data Protection Regulation (GDPR) became applicable on 25 May 2018, marking a new era for the digital economy.

K law publiceert een artikel over de naleving van de AVG

Tim Fransen en Mathias De Backer schreven een artikel voor het Nieuw Juridisch Weekblad (NJW) over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG” en beter bekend onder haar Engelse afkorting “GDPR”) die op 25 mei 2018 in werking treedt en tot doel heeft de manier waarop ondernemingen, overheden en organisaties omgaan met persoonsgegevens drastisch te wijzigen.

Een Waalse kijk op het woninghuurrecht vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 krijgt Wallonië een nieuwe decretale regeling voor woninghuur.

Update Belgian Company Code

Approval of the new Belgian Companies and Associations Code in its second reading

How can we help?

Discover our expertise