Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Legislation

Updating your contracts and general terms and conditions

Commercial transactions have been impacted by COVID-19. Do your contracts and general terms and conditions offer you sufficient protection if you have issues?

19 Nov 2020

Privaat vastgoed in de vennootschap: recente rechtspraak gaat de positieve richting uit

De kosten die een vennootschap met betrekking tot vastgoed maakt kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien het enkel als privéwoonst gebruikt wordt.

11 Feb 2020

How can we help?

Discover our expertise